การชำระเงิน

การชำระเงิน

การชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 693 2 10685 8
ชื่อบัญชี บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

1. การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านบนได้เลยคะ

2. เมื่อโอนเงินแล้วส่งใบสลิปการโอนเงิน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , แผนที่สถานที่

ที่ต้องการ จะติดตั้งจุดจ่ายบิล คร่าวๆ บอกสถานที่ใกล้เคียงเช่น โรงเรียน , อบต. , โรงพยาบาล เป็นต้น

เพื่อพนักงานจะได้คีย์ GPS นำทางไปย้งสถานที่ของท่าน เพื่อการส่งสินค้าได้รวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้สนใจ ธุรกิจจ่ายบิล

1. มีคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ต สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

2. สถานที่ติดตั้งจุดจ่ายบิลระบบ Mpay station ต้องห่างจาก ร้านเทเลวิท หรือ จุดจ่ายบิลระบบ Mpay station

2 กิโลเมตร

*** หมายเหตุ ***

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม MPAY STATION ต้องไม่สูงกว่า WINDOW 7

และ INTERNET EXPLORER 8

 331 total views,  2 views today