บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0135555008189 ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดย นายสมจินต์ เวชาวรกุล เป็นกรรมการบริหาร

หนังสือรับรอง บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

หน้งสือรับรองบริษัทฯ

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.20)

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจจ่ายบิล Mpay Station

จ่ายบิล

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจจ่ายบิล True Money Express

วิสัยทัศน์บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจออนไลน์
  • จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อให้ลูกค้านำสินค้าไปใช้สร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • บริการด้วยใจ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
  • พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูง ทันสมัย เพื่อตอบสนอง Life Style ของคนรุ่นใหม่

สรุป บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด รับบริการติดตั้งธุรกิจ จ่ายบิล

  • ธุรกิจจ่ายบิล Mpay Station
  • ธุรกิจจ่ายบิล True Money Express

บริการ

  • สอนการใช้งานระบบจ่ายบิล
  • ตกแต่งร้านค้าอย่างสวยงาม

ติดตามธุรกิจจ่ายบิล ได้ทาง Facebook

จ่ายบิล

 661 total views,  2 views today